Church News

December 24, 2017

We have 18 brothers and sisters getting baptized:
English & YLD Division (4):
Horace Chow, Vincent Wing-Shun Leung, Jonathan Lin, Anthony Kin-Yan Wong
Cantonese Division (6):
Kathy Chou, Bik-Shan Hui, Jing Wu, Lawrence Tat-Hei Lam
Mui-Ping Yuen and Shiu-Yang Yuen (sprinkling)
Mandarin Division (8):
Ya Ru Li, Ying Shirley Shen, Ming Wang, Meijun Zhang, Bai Rong Chen, David Feng, Zuliang Qian Xinmin Gong (sprinkling)
 

Please reload